Åter till Karins haikusida

Artikel ur The Heron´s nest.

>>> till Karins innehållssida
>>> övriga dikter
>>> gästboken
>>> Åter www.ordalag.se


 
Detta är en text hämtad från den ansedda haiku-tidningen och webbplatsen the Heron's Nest. Där kan du bidra med dina egna haiku, på engelska. (2006-09-23)

Välkommen till the Heron's Nest
där tradition och uppfinningsrikedom möts och kompletterar varandra.

Vår filosofi

På the Heron's Nest vill vi presentera haiku där uttrycket formas av två grundläggande delar. Dels är det den poetiska känslan, uppriktigt och unikt uttryckt i ord. Andra inslaget skärper det första; poetens kunskap och respekt för haikun som konstnärlig tradition. När dessa två inslag är lika framträdande har man skapat en haiku.

Den poetiska känslan är det som inspirerar oss att uttrycka oss kreativt. "Haiku-värden" är grundläggande både för japansk och västerländsk poesi. De kommer även att prägla framtidens haiku. Det finns många ideal för olika typer av haiku. Ingen dikt kan inrymma alla, eller ens de flesta av idealen. Var och en måste själv bestämma vad som känns viktigt och tilltalande när man skriver haiku. Vi vill ge riktlinjer för vilka egenskaper vi anser viktiga för en haiku för att hjälpa dig avgöra om du ska presentera det du skrivit.

Riktlinjer

Vi välkomnar både modern och fritt skriven haiku och haiku som håller sig till 5-7-5 stavelser samt en årstidsbunden referens. För mig är det betydligt viktigare att en dikt framkallar en känsla av haiku snarare än att den håller sig till en fix och färdig form. Varje uttryck, även upplevelse, kräver en form och det är diktaren sak att hitta den form som passar. Så visst är formen viktig.

Vi uppskattar "senryu" (den humoristiska varianten av kortdikt) mycket men vill fokusera på haiku. Naturligtvis finns det dikter som faller inom en gråzon mellan dessa två genrer. Jag tror nog vi kan anta någon om andan stämmer med våra ideal. För närvarande accepterar vi inte renku, haibun eller tanka. 

 • Här är några hållpunkter som vi tycker är väsentliga för en haiku:
 • Närvarokänsla
 • Kunna förmedla det som inspirerar
 • Enkla, okomplicerade bilder
 • Enkelt språk
 • Hitta det ovanliga i det till synes vanliga
 • Formulera med en objektiv blick, inte ge en förklaring. Tilltala det intuitiva, inte intellektet
 • Det mänskliga ska lysa igenom men helst inte dominera. Naturen får gärna vara med.
 • Humor är bra, om den har lätthet, "karumi". Inget överdrivet smart, cyniskt, komiskt eller grovt.
 • Vara lyhörd för språkets musik
 • Kunna framkalla en stämning hos en årstid.

  Tack för ditt besök på The Heron's Nest.

  Vi hoppas du haft glädje av det och att du delar med dig av det du har.
  Christopher Herold
  Översättning: Karin G